Každý kupec či investor potřebuje pro správné rozhodnutí řadu objektivních podkladů, které mu umožní posoudit míru rizika spojenou s nákupem, slučováním, akvizicí nebo jinou obchodní transakcí. Kromě finančních, právních, tržních a technických aspektů hrají svoji významnou roli také možná environmentální rizika. Pro jejich objektivní posouzení se vžil pojem environmentální due diligence.

Pozdě odhalená environmentální rizika představují vynaložení dalších finančních nákladů souvisejících se sanací, zabráněním šíření kontaminace a ohrožení životního prostředí a lidského zdraví. Do těchto finančních nákladů se promítá také riziko právních postihů.

Komu je environmentální due diligence určena

Environmentální due diligence se stává v současné době nezbytným podkladem každého kupce či investora v procesu obchodní transakce. Pro zahraniční investory, kteří nejsou detailně seznámeni s požadavky národní legislativy v oblastni životního prostředí, je environmentální due diligence doslova nezbytností. Environmentální due diligence je službou, kterou využijí především investiční a developerské společnosti, průmyslové podniky a banky.

Komplexní a individuální přístup

Zaměření environmentální due diligence vychází z individuálních požadavků klienta. Pro potřeby získání podkladů pro rychlé rozhodnutí je možné vypracovat základní posouzení současného stavu a hrubý odhad potenciálních rizik. V případě zájmu o detailní vyhodnocení jsou součástí environmentální due diligence průzkumné práce, vypracování expertních posudků a návrhy nápravných opatření.

Svým klientům nabízíme komplexní a objektivní přístup spočívající v pokrytí všech dílčích složek životního prostředí. Využíváme ověřených metodik a zkušeností z mateřské společnosti v Německu. Navíc ve spolupráci s odborníky na stavební materiály a konstrukce a energetické úspory nabízíme také technickou due diligence.

Služba zahrnuje

 • Posouzení aspektů vyplývajících z historického využití nemovitosti.
 • Prohlídku nemovitosti - vnější i vnitřní.
 • Vyhodnocení vlivů souvisejících s využitím sousedních pozemků.
 • Průzkum kontaminace půdy, podzemních vod, konstrukčních materiálů.
 • Průzkum znečištění vnitřního ovzduší.
 • Vyhodnocení radiační, hlukové a pachové zátěže.
 • Zpracování expertních posudků.

Certifikát pro nemovitosti SCoRE

Environmentální due diligence je součástí komplexního posouzení nemovitosti v rámci certifikace SCoRE. SCoRE (Sustainability Certifiaction of Real Estate), představuje hodnocení kvality a trvalé udržitelnosti komerčních nemovitostí, která je důležitým nástrojem při prodeji a pronájmu nemovitostí. V průběhu certifikace se dotýká následujících oblastí hodnocení:

 • energie (teplo, elektřina),
 • budova (koncepce budov, design, opláštění budov, technické zařízení budov, atd.),
 • umístění (dopravní infrastruktura, image / lokalita, atd.),
 • voda, odpadní voda a odpady,
 • půda, kontaminace (podezření na kontaminaci, místní průzkum, atd.).

Přínosy pro firmy

Objektivní informace o možných environmentálních rizicích, které jsou výstupem environmentální due diligence Vám přinesou

 • Posílení Vaší pozice při vyjednávání.
 • Snížení finančních nákladů souvisejících s eliminací dodatečně odhalených environmentálních rizik.
 • Eliminace hrozby správních deliktů a z nich pramenících sankcí.
 • Návrhy nápravných opatření cílené na konrétní možnosti využití.
 • Zvýšení tržní atraktivity nemovitosti.
 • Zdůraznění Vašeho environmentálně zodpovědného přístupu.

Máte otázky nebo připomínky k tomuto tématu? Naši odborníci Vám budou k dispozici:
Domluvte si schůzku přímo na MSV 2012! Telefonicky( 420 724 592 860), e-mailem: strojirak@tuv-sud.cz). Nebo nám napište zprávu (vaše údaje nebudou zveřejňované):

Dotaz

Zodpovíme jakýkoliv dotaz. Kontaktujte nás prosím.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

[Přeskočit navigaci]

Vzdělávání - přehled

Svařování plastů - ověřování svařovacích postupů, certifikace systému a personálu

Datum: 11.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

Změny ve výrobě i provozu kovových konstrukcí v kontextu EN 3834 a EN 1090

Datum: 12.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií

Datum: 13.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...