Schopnost svářeče plnit ústní a písemné instrukce a ověřování jeho osobních zručností jsou důležitými faktory zajištění jakosti svařovaných výrobků.

Při zkouškách svářeče je kladen důraz na schopnost svářeče ručně manipulovat s elektrodou/svařovacím hořákem a tímto vytvářet svar přijatelné jakosti. To je velmi důležité např. u stavebních ocelových konstrukcí, tlakových zařízení dopravních prostředků a dalších výrobků a zařízení, kde by jakákoliv porucha svaru mohla mít dalekosáhlé následky na bezpečnost stavby, zařízení nebo výrobku.

Legislativa / normy

Oblast zkoušek svářečského personálu je regulována legislativou a standardy v podstatě od zavedení této technologie do průmyslové praxe. Z toho je zřejmé, jaký je kladen důraz na zručnost, zkušenosti a znalosti svářečského personálu.

V současné době upravuje tuto oblast celá řada norem a celá oblast se neustále vyvíjí. Jako základní lze jmenovat EN 287-1, EN ISO 9606-2 až EN ISO 9606-5 a EN 1418.

TÜV SÜD Czech poskytuje služby v oblasti přezkušování svářečského personálu obecně, ale i v oblasti zkoušek zaměřených na specifické oblasti a požadavky (např. tlaková zařízení, jaderná energetika apod.).

TÜV SÜD Czech je mezinárodně uznávanou značkou a jím vystavené osvědčení svářečů mají celosvětové uznání.

Komu jsou služby určeny

Požadavky evropských, resp. mezinárodních norem pro zkoušky svářečů jsou obecně použitelné pro výrobní organizace, ale uplatní se i v celé řadě služeb. Uplatní se zejména v oborech:

  • kovovýroba,
  • výroba strojů a zařízení,
  • výroba dopravních prostředků,
  • výroba ocelových konstrukcí,
  • stavebnictví.

Přínosy pro firmy

  • Naplnění požadavků závazných právních předpisů v celé řadě oborů.
  • Zkoušky svářečů prostřednictvím TÜV SÜD Czech jsou standardně uznávány v rámci zelé EU.
  • Zkoušky svářečů prostřednictvím TÜV SÜD Czech podporují naplnění evropské směrnice pro tlaková zařízení (97/23/EC).

Dotaz

Zodpovíme jakýkoliv dotaz. Kontaktujte nás prosím.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

[Přeskočit navigaci]

Vzdělávání - přehled

Svařování plastů - ověřování svařovacích postupů, certifikace systému a personálu

Datum: 11.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

Změny ve výrobě i provozu kovových konstrukcí v kontextu EN 3834 a EN 1090

Datum: 12.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií

Datum: 13.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...