Požadavky na jakost jednotlivých svarových spojů, především u některých specifických výrobků jako jsou např. tlaková zařízení, jsou velmi vysoké.

Vzhledem k tomu, že ověření všech kvalitativních parametrů konkrétního svarového spoje provedeného na výrobku není možné, je nutné provést tato ověření v předvýrobní etapě při simulovaných výrobních podmínkách.

Tento proces musí zahrnovat naplánování technických parametrů realizace svaru, zavaření zkušebních vzorků v simulovaných podmínkách, ověření kvalitativních parametrů svarového spoje, korekce naplánovaných parametrů a zajištění kontinuální realizace při skutečné výrobě.

Legislativa / normy

Ověřování a schvalování postupů svařování je regulováno legislativou a provádí se dle technických norem specifických pro dané technologie a materiály.

V současné době upravuje tuto oblast celá řada norem a celá oblast se neustále vyvíjí. Jako základní lze jmenovat normy řady EN ISO 15614, EN ISO 14555, příp. EN ISO 15620.

TÜV SÜD Czech poskytuje služby v oblasti ověřování a schvalování postupů svařování obecně, ale i ve specifických oblastech jako jsou např. tlaková zařízení, jaderná energetika, strojní zařízení apod.

TÜV SÜD Czech je mezinárodně uznávanou značkou a jím vystavené inspekční dokumenty mají celosvětové uznání.

Komu jsou služby určeny

Požadavky evropských, resp. mezinárodních norem pro ověřování a schvalování postupů svařování jsou obecně použitelné pro výrobní organizace, ale uplatní se i v celé řadě služeb. Uplatní se zejména v oborech:

  • kovovýroby,
  • výroby strojů,
  • výroby dopravních prostředků,
  • výroby ocelových konstrukcí (v souvislosti s požadavky EN 1090),
  • stavebnictví.

Přínosy pro firmy

  • Naplnění požadavků závazných právních předpisů v celé řadě oborů.
  • Schválené postupy svařování prostřednictvím TÜV SÜD Czech jsou standardně uznávány v rámci celé EU.
  • Schválené postupy svařování prostřednictvím TÜV SÜD Czech podporují naplnění evropské směrnice pro tlaková zařízení (97/23/EC).

Dotaz

Zodpovíme jakýkoliv dotaz. Kontaktujte nás prosím.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

[Přeskočit navigaci]

Vzdělávání - přehled

Svařování plastů - ověřování svařovacích postupů, certifikace systému a personálu

Datum: 11.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

Změny ve výrobě i provozu kovových konstrukcí v kontextu EN 3834 a EN 1090

Datum: 12.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií

Datum: 13.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...