Svařování je ve velkém rozsahu používáno v průmyslové výrobě a zaujímá v mnoha podnicích klíčové postavení mezi výrobními technologiemi.

S ohledem na zvýšené požadavky v oblasti kvality a bezpečnosti průmyslových výrobků je důležité zajistit, aby procesy svařování byly prováděny efektivně za využití všech vhodných nástrojů kontroly.

Z pohledu zákazníků a zainteresovaných stran se pak jedna o podstatnou část systému managementu, protože nedodržení požadavků na proces svařování může mít dalekosáhlé důsledky na zdraví, majetek i ekologii.

Legislativa / normy

ISO 3834

Norma ISO 3834 ve svých ustanoveních specifikuje požadavky na proces svařování. Jedná se o základní normu celého procesu, která stanovuje kritéria, jejichž splnění je nezbytné pro zajištění spolehlivosti a jakosti.

Norma je nezávislá na druhu svařované konstrukce, stanovuje kvalitativní požadavky na svařování jak v dílnách, tak i na montážích, podává návod, jak vyjádřit způsobilost výrobce pro výrobu svařovaných konstrukcí v souladu se zadanými požadavky a zároveň může sloužit jako podklad k hodnocení způsobilosti výrobce pro svařování.

EN 15085

Norma EN 15085 specifikuje obecné požadavky stanovené v ISO 3834 do oblasti svařování železničních kolejových vozidel. Norma stanovuje certifikační a jakostní požadavky na výrobce, kteří provádějí svařování při výrobě nových konstrukcí a při opravách železničních kolejových vozidel.

Na tuto normu poté navazují se svými požadavky národní drážní předpisy jako např. Předpis Českých drah V 95/5.

TÜV SÜD Czech poskytuje služby v oblasti certifikace systémů managementu jakosti ve svařování v celém rozsahu včetně certifikace dle specifických národních drážních předpisů.TÜV SÜD Czech je mezinárodně uznávanou značkou a jím vystavené certifikáty mají celosvětové uznání.

Komu jsou služby určeny

Certifikace systémů managementu jakosti ve svařování je obecně použitelná pro výrobní organizace, především v oblasti:

  • kovovýroby,
  • výroby strojů,
  • výroby dopravních prostředků,
  • výroby ocelových konstrukcí (v souvislosti s požadavky EN 1090),
  • stavebnictví.

Přínosy pro firmy

  • Možnost uplatnit své výrobky v oblastech, kde se naplňování ISO 3834 ve výrobě stává základní podmínkou plnění legislativních nebo zákaznických požadavků (např. oblast tlakových zařízení, strojních zařízení, stavebních ocelových konstrukcí apod.).
  • Získání nástroje pro podporu naplňování požadavků norem a předpisů, které se vztahují na svařované konstrukce.
  • Zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
  • Zvýšení důvěryhodnosti a spolehlivosti ve vztahu k zákazníkům.

Dotaz

Zodpovíme jakýkoliv dotaz. Kontaktujte nás prosím.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

[Přeskočit navigaci]

Vzdělávání - přehled

Svařování plastů - ověřování svařovacích postupů, certifikace systému a personálu

Datum: 11.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

Změny ve výrobě i provozu kovových konstrukcí v kontextu EN 3834 a EN 1090

Datum: 12.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií

Datum: 13.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...