Inspekce a certifikace systému řízení výroby Autorizovanou osobou při uvádění stavebních výrobků na trh ČR a EU

 • Posouzení shody základních požadavků pro použití ve stavbě.
 • Posouzení postupů pro návrh konstrukčního prvku.
 • Posouzení systému řízení výroby.
 • Prověření potřebné kvalifikace a postupů při výrobě.
 • Zajištění trvalého dohledu nad kvalitou výroby.
 • Odborná pomoc při návrhu konstrukce podle Eurokódů.

Aktuality z oblasti technické normalizace

Zavedením ČSN EN 1090 – 1 až 3 začalo přechodné období souběžné platnosti norem ČSN EN 1090 – 1 až 3 a normy ČSN 732601, které končí 1. 9. 2011 zrušením ČSN 732601. Zbytková norma nebude vytvořena. Pro výrobce a dovozce ocelových a hliníkových stavebních konstrukcí a komponent se tak v nejbližší době stanou normy řady ČSN EN 1090 jedinými platnými.

ČSN EN 1090 – 1 byla harmonizována 1. 1. 2011, kdy byla uvedena v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU). S tím souvisí zařazení kovových konstrukcí pod NV 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.

Zásadní změny nastaly také v normách pro navrhování stavebních konstrukcí, které s prováděním úzce souvisí. Od 1. 4. 2010 přestaly v České republice platit národní normy pro navrhování konstrukcí a jsou plně nahrazeny souborem Eurokódů s národní přílohou. S tímto datem souvisí rušení (nebo revize) konfliktních výrobkových norem a také důležitá skutečnost, že od 1. 4. 2010 v projektech ke stavebnímu řízení mohou být uvedeny jen takové konstrukční výrobky, které jsou navrženy podle Eurokódů.

Uvádění výrobků na společný trh EU se značkou CE

Hlavní zásady při certifikaci výrobců stavebních konstrukcí podle ČSN EN 1090-1

 • Pro nové stavební výrobky platí jako základní předpis směrnice Rady Evropy 89/106/EHS (v ČR nařízení vlády 190/2002 Sb. v platném znění) a zároveň nově také nařízení evropského parlamentu č. 305/2011, které bylo vydáno 9. 3. 2011 (souběžná platnost končí 1. 7. 2013).

 • Výrobci stavebních konstrukcí musí mít certifikován systém řízení výroby notifikovanou osobou.

 • Výrobce bude opatřovat konstrukční výrobky značkou CE.

 • Podmínky certifikace systému řízení výroby jsou stanoveny v EN 1090-1.

 • Technické a jakostní požadavky jsou stanoveny v EN 1090-2 a 3.

 • Požadavky na svařování vychází z EN ISO 3834 a jsou doplněny vybranými požadavky EN 1090-2 a 3 podle tříd provedení EXC1 až EXC4.

Pro koho je certifikace systému řízení výroby stavebních kovových konstrukcí určena?

 • Všem výrobcům kovových stavebních konstrukcí, uvádějícím tyto výrobky na trh ČR nebo jiného členského státu EU.

 • Dovozcům těchto stavebních konstrukcí ze zemí mimo EU.

Co svým klientům TÜV SÜD Czech nabízí?

 • Certifikace jakosti procesu svařování podle ČSN EN ISO 3834, prověřování odborné způsobilosti svářečů a svařovacích postupů (WPQR, WPS), více na: http://www.tuv-sud.cz/cz/odvetvi/svarovani/certifikace_ve_svarovani_dle_iso_3834
 • Provedení prvotní inspekce výrobce a certifikace zavedeného systému výroby podle ČSN EN 1090-1.

 • Provádění pravidelného dozoru nad fungováním certifikovaného systému výroby.

 • Na vyžádání výrobce nebo dovozce zajistíme zkoušku v akreditované zkušební laboratoři nebo zajistíme externím autorizovaným inženýrem statický výpočet (posudek) konstrukčního dílu v souladu s platnými Eurokódy.

Nově nabízíme

 • Podnikům, které se zabývají jednotlivou nesériovou výrobou s určením výrobku do jedné stavby, nabízíme komerční certifikát, který stvrzuje splnění normativních podmínek ve svařování podle EN 1090 v souladu se zařazením výroby do konkrétní třídy provedení (EXC1 až EXC4).

Obdržení certifikátu lze chápat jako prověření výrobny třetí stranou, a může sloužit jako náhrada za Malé/Velké svářečské průkazy podle ČSN 73 2601, která 1. 9. 2011 bude zrušena. 

Přínosy pro firmy

 • Splnění legislativních požadavků ČR pro uvádění kovových stavebních konstrukcí na trh ČR i EU.

 • Zajištění všech nezbytných podkladů pro výrobu kovových konstrukcí určených pro trvalé zabudování do staveb ve smyslu NV 190/2002 Sb. respektive směrnice 89/106/EHS.

 • Odborné posouzení systému řízení výroby při výrobě, montáži a návrhu.

 • Oprávnění výrobce nebo dovozce k umístění značky CE na stavební výrobek.

 • Možnostost užití značky TÜV SÜD.

 • Posílení prestiže a důvěry ve vaši společnost.

Dotaz

Zodpovíme jakýkoliv dotaz. Kontaktujte nás prosím.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

[Přeskočit navigaci]

Vzdělávání - přehled

Svařování plastů - ověřování svařovacích postupů, certifikace systému a personálu

Datum: 11.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

Změny ve výrobě i provozu kovových konstrukcí v kontextu EN 3834 a EN 1090

Datum: 12.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií

Datum: 13.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...