Domů / Svařování


Certifikace procesu svařování

Svařování je ve velkém rozsahu používáno v průmyslové výrobě a zaujímá v mnoha podnicích klíčové postavení mezi výrobními technologiemi. S ohledem na zvýšené požadavky v oblasti kvality a bezpečnosti průmyslových výrobků je důležité zajistit, aby procesy svařování byly prováděny efektivně za...

celý článek

Ověřování a schvalování postupů svařování

Požadavky na jakost jednotlivých svarových spojů, především u některých specifických výrobků jako jsou např. tlaková zařízení, jsou velmi vysoké. Vzhledem k tomu, že ověření všech kvalitativních parametrů konkrétního svarového spoje provedeného na výrobku není možné, je nutné provést tato...

celý článek

Zkoušky svářečského personálu

Schopnost svářeče plnit ústní a písemné instrukce a ověřování jeho osobních zručností jsou důležitými faktory zajištění jakosti svařovaných výrobků. Při zkouškách svářeče je kladen důraz na schopnost svářeče ručně manipulovat s elektrodou/svařovacím hořákem a tímto vytvářet svar přijatelné...

celý článek

Certifikace kovových konstrukčních prvků

Inspekce a certifikace systému řízení výroby Autorizovanou osobou při uvádění stavebních výrobků na trh ČR a EU Posouzení shody základních požadavků pro použití ve stavbě. Posouzení postupů pro návrh konstrukčního prvku. Posouzení systému řízení výroby. Prověření potřebné kvalifikace a...

celý článek