Bezpečnostní funkce, které mají zajistit nezměněné chování řízeného systému, jsou stále častěji prováděny v řídicím systému elektrickými, elektronickými nebo programovatelnými elektronickými systémy (dále E/E/PE systémy). Tyto systémy jsou obvykle složité, takže je prakticky nemožné, aby bylo plně určeno každé selhání režimu nebo se vyzkoušely všechny možné varianty chování. Ačkoliv je obtížné předpovědět bezpečnost, testování je stále zásadní.

Úkolem je navrhnout systém, který by zabránil nebezpečným chybám nebo kontroloval jejich výskyt. Nebezpečné chyby mohou vzniknout například nesprávnou specifikací systému, hardware či software, opomenutím ve specifikaci požadavků na bezpečnost, náhodnými nebo systematickými mechanismy selhání hardware, chybami software, chybou lidského faktoru, vlivy prostředí (např. elektromagnetické pole, teplota, mechanické jevy) nebo poruchy systému napájení.

Hlavním cílem správné aplikace funkční bezpečnosti je snížení rizika možnosti zranění lidí, materiálních ztrát nebo poškození životního prostředí. Problematika funkční bezpečnosti je řešena v České republice v normách ČSN EN řady 61508. Tyto normy obsahují požadavky nejen na úrovni zajištění funkční bezpečnosti vlastního produktu, ale také na úrovni celé organizace nebo projektu ve všech etapách životního cyklu produktu. Tyto normy se sice omezují na bezpečnostní prvky závislé na hardware a software E/E/PE systémů, její zásady jsou obecné a tvoří základ bezpečnosti i jiných systémů. Proto jsou chápány jako kmenová řada norem pro různé obory průmyslu.

Oblasti s požadavky na funkční bezpečnost

Normy ČSN EN řady 61508 vydané do roku 2002 jsou identické s normami IEC řady 61508 vydané do roku 2000. Od těchto norem jsou odvozeny v českém prostředí další oborové normy. Jako často prezentované lze zmínit:

 • ČSN EN 62061 – Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností.
 • ČSN EN 61511 (díly 1-3) - Funkční bezpečnost – Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů.
 • ČSN EN 61513 - Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Všeobecné požadavky na systémy.
 • ČSN EN 50126-1 - Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS).
 • ČSN EN 50128 - Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy.
 • ČSN EN 50129 - Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy.
 • ČSN EN 50156-1 – Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení.

V přípravě je řada norem pro silniční vozidla ISO DIS 26262, která bude po oficiálním vydání standardem pro softwarové aplikace používané v systémech silničních vozidel nebo motocyklů.

Změny v 2. vydání IEC 61508

Normy IEC řady 61508 byly vydány také ve 2. vydání, jež v současnosti platí s 1.vydáním, a které obsahuje několik změn. Mezi tyto změny patří rozšíření a sjednocení pojmů mezi IEC 61508 a IEC 61511, zavedení a definování dalších pojmů, rozšíření kapitol managementu funkční bezpečnosti, normativní požadavek na způsobilost, vyjasnění obsahu specifikací a dokumentů požadovaných v jednotlivých fázích životního cyklu, vysvětlení bezpečnostních principů, použití metodik a technik pro modelování pravděpodobnosti.

Postup posuzování funkční bezpečnosti

Vlastní posuzování funkční bezpečnosti jsou prováděna, na základě získané akreditace ČIA, u zákazníků buď formou inspekce u produktů se specifickým použitím, prototypů a jednorázových systémů nebo formou komerční typové certifikace u sériově vyráběných produktů. Inspektoři TÜV SÜD Czech v rámci zakázek prověřují dokumentaci dokládající provedené fáze životního cyklu bezpečnosti, provádějí audit systému managementu funkční bezpečnosti a posuzují postupy získání hodnot spolehlivosti zařízení nebo komponentů, dosažení stupně integrity bezpečnosti (SIL), posuzují výsledky zkoušek zařízení k ověření celkové bezpečnosti (tzv. funkční zkoušky). Výstupem jsou inspekční dokumenty a další materiály, které zákazník využívá k doložení svým zákazníkům a pro podporu jednotlivých fází funkční bezpečnosti svých výrobků.

Role nezávislého subjektu

Společnost TÜV SÜD Czech nabízí své služby k funkční bezpečnosti pro všechny oblasti a související produkty formou školení, konzultací, posuzování a certifikací.

Akademie TÜV SÜD Czech zajišťuje otevřená školení a semináře zaměřené na celkovou problematiku funkční bezpečnosti nebo úzce orientovaná školení.

Konzultace mohou být zaměřeny pro zákazníky, kteří se připravují na zavedení managementu funkční bezpečnosti včetně jednotlivých požadavků norem ČSN EN 61508, ČSN EN 61511 nebo dalších, souvisejících předpisů.

Zákazníci využívají výstupů z posuzování funkční bezpečnosti jako podporu dílčích milníků ve svých projektech návrhů výrobků. Inspektoři se u zákazníků setkávají s jejich dodavateli a reprezentují externího posuzovatele životního cyklu bezpečnosti.

Přínosy pro firmy

 • Splnění požadavků zákazníka.
 • Role nezávislého subjektu v jednotlivých fázích životního cyklu produktu.
 • Podpora managementu funkční bezpečnosti.
 • Vyjádření k plnění požadavků norem funkční bezpečnosti.
 • Potvrzení úrovně integrity bezpečnosti (SIL).

Máte otázky nebo připomínky k tomuto tématu? Naši odborníci Vám budou k dispozici:
Domluvte si schůzku přímo na MSV 2012! Telefonicky( 420 724 592 860), e-mailem: strojirak@tuv-sud.cz). Nebo nám napište zprávu (vaše údaje nebudou zveřejňované):

Dotaz

Zodpovíme jakýkoliv dotaz. Kontaktujte nás prosím.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

[Přeskočit navigaci]

Vzdělávání - přehled

Svařování plastů - ověřování svařovacích postupů, certifikace systému a personálu

Datum: 11.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

Změny ve výrobě i provozu kovových konstrukcí v kontextu EN 3834 a EN 1090

Datum: 12.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií

Datum: 13.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...