Domů / Stroje


Svařování jako zvláštní proces

- komplexní nabídka certifikačních služeb

celý článek

Systémový přístup k jakosti výroby a výrobků

Výrobce technických zařízení je povinen přijmout všechna nezbytná opatření, tak aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběného zařízení. Systém managementu jakosti řeší současné problémy a předchází problémům budoucím. Základní informace o normách, legislativě Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,...

celý článek

Posuzování shody strojních zařízení a certifikace strojů

Posouzení shody výrobků před uvedením na trh je klíčovým dokladem o shodě výrobku s legislativou EU, jež umožňuje volný pohyb výrobků v rámci evropského trhu. Výrobce tímto právním aktem na svou zodpovědnost prohlašuje, že splnil požadavky odpovídajících zákonů k posouzení shody a získání...

celý článek

Funkční bezpečnost

podle ČSN EN řady 61508, 61511

celý článek

Certifikace kovových konstrukčních prvků

Inspekce a certifikace systému řízení výroby Autorizovanou osobou při uvádění stavebních výrobků na trh ČR a EU Posouzení shody základních požadavků pro použití ve stavbě. Posouzení postupů pro návrh konstrukčního prvku. Posouzení systému řízení výroby. Prověření potřebné kvalifikace a...

celý článek