V oblasti energetické náročnosti a efektivního hospodaření energií zajišťuje TÜV SÜD komplexní služby z pozice nezávislé, odborné společnosti, která nemá obchodní zájem prosazovat pouze určitá technická zařízení a technologie k úsporám energie.

Služby k minimalizaci celkových nákladů na provoz energetických zařízení

 • Analýza projektů staveb s cílem ověřit kvalitu projektu a navrhnout alternativní řešení pro zajištění spolehlivosti, komfortu a minimalizace provozních nákladů.
 • Technická supervize při výstavbě budov a instalaci energetických zařízení s cílem zajistit požadovanou kvalitu prací a s předstihem identifikovat slabá místa řešení.
 • Expertní posudky existujících staveb a jejich zařízení, analýza problémů a stanovení postupu pro jejich optimalizaci.

Služby v oblasti úspor energie

Hlavní službou v této oblasti je postup Zajištění úspor energie, který byl vytvořen s cílem minimalizovat náklady našich klientů při identifikaci potenciálu úspor, kdy nelze garantovat efektivnost investice vynaložené na energetický audit.

V prvním kroku proto provádíme pouze tzv. walk-through audit formou jednání s pracovníky provozovatele a osobní prohlídky energetických zařízení v průběhu cca jednoho dne. Výsledkem je stručná písemná zpráva, která obsahuje výčet nalezených příležitostí k úsporám energie a jejich předběžné hodnocení na základě naší zkušenosti.

Další kroky závisí na rozhodnutí klienta, které příležitosti chce dále posoudit a využít. Posuzují se tedy pouze velmi nadějné příležitosti a to zásadně na základě konkrétních nabídek dodavatelů, které si zvolí klient, nebo které sami zajistíme. TÜV SÜD Czech při tom vystupuje vždy v pozici nezávislé třetí osoby, která nemá za cíl uplatnit určitou technologii. V případě potřeby jsme schopni zajistit provedení opatření metodou EPC s garantovanou výši dosažené úspory.

Služby související s požadavky legislativy

 • Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. Součástí zpracování průkazu může být i konzultace pro dosažení lepších energetických vlastností hodnoceného objektu.
 • Energetický audit (EA) podle vyhlášky č. 213/2001 Sb. v platném znění.
 • Kontrola účinnosti kotlů podle vyhlášky č. 276/2007 Sb. o kontrole účinnosti kotlů.
 • kontrola klimatizačních systémů podle vyhlášky č. 277/2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů.
 • Další služby související s požadavky legislativy (posouzení souladu řešení, dodávek a instalace s národní a evropskou legislativou , příprava jednání se subjekty státního dozoru a povolování, vydání odborných posudků před zahájením staveb - např. při výstavbě obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaických elektráren, bioplynových stanic apod.).

Služby v oblasti kvality

 • Certifikace Systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN 16001.
 • Školení pro zavádění a využívání Systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN 16001.

Ověřování a inspekce

Nezávislé posudky a ověřování energeticko – ekonomických výsledků provozu energetických zařízení je akceptováno při financování energetických projektů. Disponujeme specialisty zaměřenými na fotovoltaické elektrárny, bioplynové stanice a větrné elektrárny, ale i na klasické energetické zdroje.

Přínosy pro firmy

 • Vyšší zhodnocení investic vlivem snížení provozních nákladů na energetické systémy.
 • Zvýšení tržní atraktivity objektů s optimalizovaným provozem energetických zařízení.
 • Jistota klienta, že je vybaven všemi dokumenty požadovanými legislativou.
 • Zajištění trvalé péče o efektivní hospodaření energií.
 • Nezávislé objektivní hodnocení projektů úspor energie.

Máte otázky nebo připomínky k tomuto tématu? Naši odborníci Vám budou k dispozici:
Domluvte si schůzku přímo na MSV 2012! Telefonicky( 420 724 592 860), e-mailem: strojirak@tuv-sud.cz). Nebo nám napište zprávu (vaše údaje nebudou zveřejňované):

Dotaz

Zodpovíme jakýkoliv dotaz. Kontaktujte nás prosím.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

[Přeskočit navigaci]

Vzdělávání - přehled

Svařování plastů - ověřování svařovacích postupů, certifikace systému a personálu

Datum: 11.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

Změny ve výrobě i provozu kovových konstrukcí v kontextu EN 3834 a EN 1090

Datum: 12.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií

Datum: 13.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...