Výrobce technických zařízení je povinen přijmout všechna nezbytná opatření, tak aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběného zařízení. Systém managementu jakosti řeší současné problémy a předchází problémům budoucím.

Základní informace o normách, legislativě

 • Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení (směrnice RE 2006/42/ES).
 • ČSN EN ISO 9001:2009.
 • Harmonizované technické normy, a další související normy a předpisy.

Výrobce technických zařízení musí zajistit, že jeho výrobní proces je realizován tak, aby prokázal svoji schopnost, trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka.

Rozsah činnosti / Portfolio služeb

 • Certifikaci strojních zařízení podle evropských harmonizovaných norem.
 • Certifikace systémů managementu.
 • Analýzy rizik nových i provozovaných zařízení.
 • Inspekce provozovaných strojních zařízení z hlediska BOZP .
 • Technickou pomoc při dovozu strojních zařízení z třetích zemí.

Komu jsou služby určeny

 • Výrobcům nebo dodavatelům nových strojních zařízení.
 • Managementu firem působících v oblasti výroby strojních zařízení a jejich částí.

Přínosy pro firmy

 • Výrazné zvýšení důvěryhodnosti a spolehlivosti ve vztahu k zákazníkům a ve vtahu k dalším zainteresovaným stranám (například investoři, peněžní ústavy, pojišťovny, veřejná správa).
 • Rozšíření obchodních příležitostí v exportní oblasti a v oblasti státních zakázek.
 • Orientace na dlouhodobé zisky a jejich maximalizaci, s ohledem na ekologii, bezpečnost procesů a především pak kvalitní produkci.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
 • Řešeni rizik na stroji.
 • Posuzováni nápravných opatřeni.

Máte otázky nebo připomínky k tomuto tématu? Naši odborníci Vám budou k dispozici:
Domluvte si schůzku přímo na MSV 2012! Telefonicky( 420 724 592 860), e-mailem: strojirak@tuv-sud.cz). Nebo nám napište zprávu (vaše údaje nebudou zveřejňované):

Dotaz

Zodpovíme jakýkoliv dotaz. Kontaktujte nás prosím.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

[Přeskočit navigaci]

Vzdělávání - přehled

Svařování plastů - ověřování svařovacích postupů, certifikace systému a personálu

Datum: 11.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

Změny ve výrobě i provozu kovových konstrukcí v kontextu EN 3834 a EN 1090

Datum: 12.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...

ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií

Datum: 13.9.2012 Místo konání: Kongresové centrum, Sál D - přízemí, Areál BVV Výstaviště 1, 647...