Domů / Energetika


Svařování jako zvláštní proces

- komplexní nabídka certifikační a inspekčních služeb

celý článek

Systémový přístup k jakosti výroby a výrobků

Výrobce technických zařízení je povinen přijmout všechna nezbytná opatření, tak aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběného zařízení. Systém managementu jakosti řeší současné problémy a předchází problémům budoucím. Základní informace o normách, legislativě Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,...

celý článek

Úspory energií

V oblasti energetické náročnosti a efektivního hospodaření energií zajišťuje TÜV SÜD komplexní služby z pozice nezávislé, odborné společnosti, která nemá obchodní zájem prosazovat pouze určitá technická zařízení a technologie k úsporám energie. Služby k minimalizaci celkových nákladů na provoz...

celý článek

Obnovitelné zdroje energie

Fotovoltaika Větrné elektrárny Bioplynové stanice Certifikace udržitelnosti biopaliv Fotovoltaika Služby pro banky a investory Výpočty produkce elektrické energie Výpočet roční produkce elektrické energie je jedním ze základních dokumentů přípravné fáze projektu. Předpokládané množství...

celý článek